ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง สังกัดแผนกอาคารและสถานที่ สำนักผู้ว่าการ

จำนวนเข้าชม: 1104
พิมพ์