ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักบิน แผนกฝึกบินจำลอง สังกัดกองฝึกบิน ศฝบ.

จำนวนเข้าชม: 2699
พิมพ์