แผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคงรองรับการเดินทำงานของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม (วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙)

จำนวนเข้าชม: 503
พิมพ์

แผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคงรองรับการเดินทำงานของประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม (วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙)