ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแน่งนักบิน แผนกฝึกบินจำลอง สังกัดกองฝึกบิน

จำนวนเข้าชม: 917
พิมพ์