ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแน่งนักบิน แผนกฝึกบินจำลอง สังกัดกองฝึกบิน

จำนวนเข้าชม: 769
พิมพ์