ประกาศการขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านวิจัยและพัฒนา) สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

จำนวนเข้าชม: 1414
พิมพ์