ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประกาศ ณ 11 กันยายน 2558

จำนวนเข้าชม: 1306
พิมพ์