ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน

จำนวนเข้าชม: 1240
พิมพ์