ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ

จำนวนเข้าชม: 757
พิมพ์

 

ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ" วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.