เชิญชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)”

จำนวนเข้าชม: 1349
พิมพ์

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 458, 459, 568
เว็บไซต์ : researchexpo.nrct.go.th Facebook ของงาน : ThailandResearchExpo

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.