กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลในการสรรหาและเลือกสรรนักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

จำนวนเข้าชม: 1432
พิมพ์

        กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อจัดทำแหล่งข้อมูลนักบิน ท่านใดสนใจ ให้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารประกอบการ ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์) เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2940 5960  ต่อ  206 หรือ 0 2579 4533

รายละเอียดโครงการ : คลิ๊ก!

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ http://royalrain.go.th

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.