ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายบริหารจากบุคคลภายนอก จำนวน 16 ตำแหน่ง 18 อัตรา

จำนวนเข้าชม: 3386
พิมพ์

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

>> รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร <<

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.