ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและธุรกิจการบิน

จำนวนเข้าชม: 1177
พิมพ์