ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ

จำนวนเข้าชม: 1007
พิมพ์