ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง

จำนวนเข้าชม: 1161
พิมพ์