แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ

จำนวนเข้าชม: 1720
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

 

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา  สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ

.........................................

 

ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและกำหนดการสอบข้อเขียน  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา  สังกัด แผนกจัดหา  สำนักผู้ว่าการ  ลงวันที่  17  มกราคม  2556  ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา  สังกัด แผนกจัดหา  สำนักผู้ว่าการ  ดังนี้

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.