ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

จำนวนเข้าชม: 245
พิมพ์

 รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562