ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

จำนวนเข้าชม: 310
พิมพ์

 

 รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562