ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

จำนวนเข้าชม: 278
พิมพ์

 

  รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562