ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

จำนวนเข้าชม: 380
พิมพ์

          กรมธนารักษ์ เชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารได้ตามประกาศนี้ 

 ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา