ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

จำนวนเข้าชม: 278
พิมพ์

          กรมธนารักษ์ เชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารได้ตามประกาศนี้ 

 ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.