ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัดแผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ

จำนวนเข้าชม: 264
พิมพ์