ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ

จำนวนเข้าชม: 399
พิมพ์