แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

จำนวนเข้าชม: 393
พิมพ์

          ตามที่ประเทศไทย โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ จากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง นั้น

          นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวคิดหลัก (theme) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.