กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019

จำนวนเข้าชม: 475
พิมพ์

          ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project) เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 เป็นการลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยสาธารณชน (public online voting) โดยปิดการลงคะแนนเสียงออนไลน์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562