แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019

จำนวนเข้าชม: 575
พิมพ์

          ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project) เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 เป็นการลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยสาธารณชน (public online voting) โดยปิดการลงคะแนนเสียงออนไลน์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

  • ไฟล์คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ https://goo.gl/UMM1hA
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.