กำหนดการปฐมนิเทศศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน รุ่น AP115

จำนวนเข้าชม: 1266
พิมพ์