เรื่อง สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ณ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

จำนวนเข้าชม: 327
พิมพ์

           สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี