ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 และการทดสอบความสนใจของเอกชนเบื้องต้น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากรฯ ของ สบพ. ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนเข้าชม: 501
พิมพ์

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.