ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดแผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

จำนวนเข้าชม: 755
พิมพ์