ประกาศขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

จำนวนเข้าชม: 535
พิมพ์