ประกาศขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

จำนวนเข้าชม: 561
พิมพ์