ประกาศขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 แผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

จำนวนเข้าชม: 658
พิมพ์