สบพ. ร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

จำนวนเข้าชม: 621
พิมพ์

ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาค
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

" ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม