แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

สบพ. ร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

จำนวนเข้าชม: 655
พิมพ์

ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาค
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

" ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.