สบพ. ร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

จำนวนเข้าชม: 599
พิมพ์

ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางเพื่อการจราจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในแต่ละภาค
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

" ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.