แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

สบพ. ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ "ขับช้า เปิดไฟหน้ารถ และคาดเข็มขัดนิรภัย"

จำนวนเข้าชม: 1908
พิมพ์

      เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 "ขับช้า เปิดไฟหน้ารถ และคาดเข็มขัดนิรภัย" เพื่อความปลอดภัย

ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงคมนาคม และ สถาบันการบินพลเรือน

ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.