ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน สังกัดแผนกฝึกบินเครื่องบิน กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน

จำนวนเข้าชม: 467
พิมพ์