โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

จำนวนเข้าชม: 624
พิมพ์

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันที่ 8-9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.