แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว"

จำนวนเข้าชม: 595
พิมพ์

 

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(สำหรับอาจารย์หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  *อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย*)

ช่วงที่ 1: ระหว่างวันพุธที่ 1 - วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ช่วงที่ 2: ระหว่างวันพุธที่ 8 - วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.