ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักผู้ว่าการ

จำนวนเข้าชม: 751
พิมพ์