กพท.ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การให้บริการพื้นฐานข้อมูลการบินและแผนภูมิ (AIP-Thailand)

จำนวนเข้าชม: 3301
พิมพ์

     ด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์การให้บริการพื้นฐาน ข้อมูลการบินและแผนภูมิ (AIP-Thailand) เพื่อทดแทนเว็บไซต์เดิมโดยเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน  

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.