ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างอากาศยาน และครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน

จำนวนเข้าชม: 523
พิมพ์