ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง และตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี

จำนวนเข้าชม: 479
พิมพ์