ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอนพร้อมสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ กองวิชาบริหารการบิน

จำนวนเข้าชม: 434
พิมพ์