ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 794 รายการ

จำนวนเข้าชม: 687
พิมพ์

 กลุ่มที่ 1 รายการครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะเก้าอี้ ตู้ เครื่องใช้สำนักงาน และคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดฝึกเครื่องรับส่งวิทยุ AM/FM จำนวน 243 รายการ

 กลุ่มที่ 2 รายการครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 551 รายการ