แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

สถาบันการบินพลเรือน รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 60

จำนวนเข้าชม: 1356
พิมพ์

รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร สถาบันการบินพลเรือน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหาร สิ่งของ อาทิ ข้าว อาหารกระป๋อง เสื้อผ้าไม่ใช้แล้วที่มีสภาพใช้งานได้ ชุดนักเรียนระดับประถม ถุงเท้านักเรียน หนังสือเรียนระดับประถม และของเล่น เป็นต้น เพื่อพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบภัยอุทกภัยอยู่ในขณะนี้กันนะคะ

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2560

1. ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ (หรือแจ้งให้เราไปรับก็ได้นะคะ) แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02 272 5741-4 ต่อ 268

หรือ

2. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ ชื่อบัญชี “สบพ.ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 60”
ธนาคาร กรุงไทย สาขากรมขนส่งทางบก เลขที่บัญชี 985 - 5 - 02658 - 6

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.