ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอำนวยการบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน

จำนวนเข้าชม: 573
พิมพ์