ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนเข้าชม: 8824
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555

ตาม ที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ[ ]106 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sเทคโนโลยีการบินบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำรอง[ ]92 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[ ]110 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำรอง[ ]105 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน[ ]112 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน[ ]127 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน[ ]98 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต[ ]208 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สำรอง[ ]122 Kb