ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนเข้าชม: 9258
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555

ตาม ที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.