ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนเข้าชม: 2624
พิมพ์

 ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ประจำปีการศึกษา 2555
 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ[ ]35 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน[ ]41 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน[ ]35 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน[ ]40 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต[ ]80 Kb
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน[ ]37 Kb