ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน

จำนวนเข้าชม: 1103
พิมพ์

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน

       กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2557 (มีสิทธิยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่) ตามประกาศฉบับ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

 

       กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2557 (ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่) ตามประกาศฉบับ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

 

       กรณ๊นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2558 ตามประกาศฉบับ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558