กำหนดการสัมมนาด้านการบิน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินของไทย”

จำนวนเข้าชม: 2342
พิมพ์

 

กำหนดการสัมมนาด้านการบิน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินของไทย”